„Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“

V piatok 18. januára začal Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý potrvá do 25. januára, kedy slávime obrátenie sv. Pavla. Téma pre tento rok je z knihy Deuteronómium: „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“ (Dt 16, 18 – 20).

Pri začiatku tejto príležitosti Svätý Otec František vo svojej homílii upozornil, že „je ľahké zabudnúť na základnú rovnosť, ktorá existuje medzi nami: že na začiatku sme boli všetci otrokmi hriechu a že nás Pán zachránil v krste, keď nás nazval svojimi deťmi. Je jednoduché si myslieť, že duchovná milosť, ktorú sme dostali ako dar, je naším majetkom, niečím, čo nám náleží a sme toho vlastníkmi. Je navyše možné, že dary prijaté od Boha nás urobia slepými voči tým darom, ktorých sa dostalo iným kresťanom.

Je ťažkým hriechom bagatelizovať alebo pohŕdať darmi, ktoré Pán udelil iným bratom, nazdávajúc sa, že oni sú pred Bohom menej privilegovaní. Ak v sebe živíme podobné myšlienky, pripúšťame, aby sa zo samotnej prijatej milosti stal zdroj pýchy, nespravodlivosti a rozdelenia. A ako potom môžeme vstúpiť do zasľúbeného Kráľovstva?“ 

( Zdroj: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-01/papez-vesperami-otvoril-tyzden-modlitieb-za-jednotu-krestanov.html )

Všemohúci a večný Bože,

Ty zjednocuješ rozdelených

a zjednotených uchovávaš vo svornosti,

láskavo zhliadni na všetkých,

ktorí veria v Tvojho Syna,

a keďže nás posvätil ten istý krst, nech nás spája aj pravá viera a vzájomná láska.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna,

ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje

v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.