Letný miništrantský tábor MINFA

Bohoslovci bratislavského a nitrianskeho seminára pozývajú miništrantov svojich diecéz (BA, TT, NR, ZA) vo veku 11 až 19 rokov na letný miništrantský tábor plný modlitby, hier, výletov a zábavy na Horné Považie.

Termíny: 6. – 12. júl (1. turnus); 13. – 19. júl (2. turnus); 20. – 27. júl (3. turnus). Bližšie informácie a prihláška na internetovej stránke www.minfa.sk alebo na farskom úrade.

Miništrantská fara (MINFA) je projekt pre miništrantov štyroch diecéz (Bratislavská, Trnavská, Nitrianska a Žilinská), ktorý organizujú Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. Seminaristi pripravujú pre chlapcov týždňové letné tábory s duchovným programom, športom, zábavou i oddychom, kde môžu miništranti načerpať duchovnú posilu a radosť. Projekt sa realizuje na rôznych farách. Tento rok to bude šestnásty ročník.

Kontakt: MINFA, Kňazský seminár sv. Gorazda, Samova 14, Nitra 949 01; 0903 982 585, minfaa@gmail.com.