Mariánska akadémia

IMG_5282kopie8.12.2014 na Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, sa konala v aule seminára sv. Gorazda v Nitre Mariánska akadémia. Zorganizoval ju 4. ročník a ThDr. Ivan Špánik PhD., mal slávnostnú akademickú prednášku na tému Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.