Modlitba za kňazov, seminaristov a za duchovné povolania

Spolu s vami sa počas akademického roka chceme v katedrále spoločne modliť za kňazov, seminaristov a za nové duchové povolania. Adorácia na tento úmysel sa bude konať vždy v nedeľu o 17:30 a po jej skončení o 18:00 budú nasledovať slávnostné spievané vešpery. Pozývame Vás na modlitbu, aby sme čím viacerí prosili Pána o nové duchovné povolania.

Spoločná modlitba za kňazov, seminaristov a nové duchovné povolania