Poďakovanie za úrodu v Novej Bani

Podvečer 3. októbra, prvýkrát bohoslovci všetkých troch diecéz – Nitrianskej, Žilinskej a Banskobystrickej zaplnili autobus a doprovodné vozidlo so svojimi predstavenými. Na pozvanie Mons. Petra Mišíka, farára v Novej Bani, sme sa zúčastnili 65-ročného Pánom požehnaného podujatia – „Poďakovanie za úrodu“ v Novej Bani, ktoré tento rok nesie názov encykliky pápeža Františka „Laudato Sì“ (Buď pochválený). Svoju návštevu sme začali prednáškou miestneho pána farára, obhliadkou umeleckých diel z úrody našej prírody, modlitbou posvätného ruženca a zakončili slávnostnou svätou omšou, ktorej predsedal nitriansky otec biskup Mons. Viliam Judák. Po svätej omši nasledovalo pohostenie, o ktoré sa postarali aj farníci. Bol to požehnaný čas, ktorý veríme prinesie úrodu nielen na poli ovocia a zeleniny, ale aj na poli nových duchovných povolaní. Z vďaky a modlitbe „Buď pochválený“ náš Pane.    

Pavol Škovránek