Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Dňa 20. mája 2018, sa uskutočnila pontifikálna svätá omša v Katedrále-Bazilike sv. Emeráma v Nitre, ktorú celebroval Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Počas tejto omše udelil aj sviatosť birmovania veriacim z farností mesta Nitra ale i z blízkeho okolia . Liturgiu doprevádzala spevom schola cantorum nitrianskeho seminára spolu so zborom Psallite Deo pod vedením Vladimíra Kopca. O 17. hodine sa uskutočnili aj slávnostné spievané vešpery.