Oznam o zmene emailového servera

Dňom 2.3.2011 bol zriadený webmailový server na adrese webmail.ksnr.sk.
Prihlasovacie meno tvorí emailová adresa v tvare meno@ksnr.sk a heslo je nastavene na hodnotu, ktorú ste odoslali v odpovedi na email o zmene mailoveho a webmailoveho serveru.
Pre nastavenie hodnôt mailového klienta ako je Outlook, Thunderbird a pod. je potrebné:

  • nastaviť server prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty na hodnotu mail.ksnr.sk (meno je celá emilová adresa a heslo je výraz, ktorý ste zaslali ako odpoveď na email o zmene mailových služieb)
  • Pri odchádzajúcich správach je potrebné aktivovať voľbu server vyžaduje SMTP autentifikáciu
    a zaškrtnúť voľbu použiť rovnaké meno a heslo ako pri prichádzajúcej pošte
  • Pripadne otázky a požiadavky smerujte na adresu admin@ksnr.sk