Popolcová streda a začiatok pôstneho obdobia

V stredu 6. marca 2019 sme spoločne s celou Cirkvou vstúpili do pôstneho obdobia. Popolcovou stredou začína štyridsaťdňové pôstne obdobie, ktoré je prípravou na slávenie veľkonočných sviatkov. Dátum popolcovej stredy nie je pevne stanovený, ale je pohyblivý, podobne ako je to aj s dátumom Veľkej noci. Dátum Veľkej noci sa stanovuje na prvú nedeľu po prvom splne po jarnej rovnodennosti. Počas svätej omše na Popolcovú stredu sa požehnáva popol, ktorým následne kňaz dáva prítomným na čelo znak kríža.  Označenie popolom a popol samotný symbolizujú pokánie a obrátenie. Okrem iného symbolizuje tiež to, že človek je len prach a na prach sa aj obráti. Popol, ktorý kňaz požehnáva v tento deň sa získava zo spálených palmových a olivových ratolestí, ktoré boli požehnané v predchádzajúcom roku počas sv. omše na Kvetnú nedeľu, kedy si pripomíname Kristov slávnostný vstup do Jeruzalemia a začíname tak sláviť Veľký (svätý) týždeň.

Počas pôstneho obdobia sa na mnohých miestach (kostoloch, kaplnkách, kalváriach,…) konajú pobožnosti krížovej cesty, počas ktorých si osobitne pripomíname udalosti spojené s Kristovým mučením a ukrižovaním – od odsúdenia Pilátom cez nesenie kríža až po Jeho ukrižovanie na hore Golgota.