Púť na Mariánsku horu v Levoči a k bl. Anke Kolesárovej

Mesiac máj začali bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre púťou na Mariánsku horu v Levoči a púťou k bl. Anke Kolesárovej do Vysokej nad Uhom. Svojou prítomnosťou nás na púti sprevádzal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Na túto púť sme sa všetci spoločne pripravovali krátkou duchovnou obnovou, ktorú si pre nás pripravili naši páni špirituáli. Našu púť sme začali v utorok popoludní. Večer sme prišli do Levoče, kde sme navštívili Baziliku navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore. Na tomto mieste sme mali svätú omšu, ktorej hlavným celebrantom bol J. Ex. Viliam Judák. Po svätej omši sme sa presunuli do Spišskej kapituly do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v obci Spišské Podhradie, kde pre nás už mali prichystanú večeru a tu sme aj prenocovali. Po večeri sme mali možnosť stráviť spoločné chvíle so spolubratmi zo spišského seminára alebo si prezrieť okolie Spišskej kapituly. Ráno sme si prezreli katedrálu sv. Martina, kde sme sa spoločne pomodlili modlitbu ranných chvál, po ktorej nasledovali raňajky a presun do obce Vysoká nad Uhom. Vo Vysokej nad Uhom sme si pri hrobe bl. Anky Kolesárovej vyprosovali dar čistoty srdca a vernosti nášmu povolaniu. Od hrobu bl. Anky sme sa presunuli do kostola v obci, kde sa nachádza relikviár s pozostatkami bl. Anky a kde nitriansky biskup celebroval svätú omšu, pri ktorej náš seminár obdržal relikviu bl. Anky Kolesárovej. Po svätej omši sme sa presunuli do Domčeka, ktorý je akýmsi pastoračným centrom pre pútnikov, ktorí si prišli do tejto obce uctiť bl. Anku Kolesárovú. Cestou späť sme sa na chvíľu zastavili v metropole východu, v Košiciach, kde sme si prezreli najvýchodnejšiu gotickú katedrálu v Európe a zároveň najväčší chrám na Slovensku – Dóm sv. Alžbety, Hlavnú ulicu a okolité pamiatky. Predvečer sme sa vybrali na spiatočnú cestu do nitrianskeho seminára. Do seminára sme sa vrátili všetci duchovne posilnený svedectvom Anky Kolesárovej a dobrým pocitom so spoločenstva, ktoré sme vytvorili nielen medzi sebou, ale aj medzi spolubratmi zo spišského seminára. Ďakujeme našim predstaveným za organizáciu a prípravu tejto púte, J. Ex. Mons. Viliamovi Judákovi, že si našiel čas a sprevádzal nás počas nej. Taktiež nesmieme zabudnúť poďakovať predstaveným a bohoslovcom Kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka za milé a pohostinné prijatie.