Slávenie Svätodušnej nedele v katedrále

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého sa v nitrianskej Katedrále – Bazilike sv. Emeráma začala sláviť pontifikálnou svätou omšou o 9.00 hodine, počas ktorej hlavný celebrant – J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup, vyslúžil trinástim birmovancom z viacerých farností nitrianskej diecézy sviatosť birmovania. Po svätej omši bola v katedrále vystavená k celodennej poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna. Adorácia bola ukončená spoločnou modlitbou posvätného ruženca a po nej o 17.00 hodine slávnostnými vešperami, ktorým taktiež predsedal nitriansky diecézny biskup, J. E. Mons. Viliam Judák.