Slávnosť Krista Kráľa 2014

3iV Katedrálnom chráme bazilike sv. Emeráma sme sa zúčastnili slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval J.E. Mons. Viliam Judák nitriansky sídelný biskup za prítomnosti Nitrianskej sídelnej kapituly. Po slávnostnej svätej omši bola možnosť celodennej adorácie zakončená slávnostnými vešperami. Spevy skrášľovala aj Schola Cantorum.