Stretnutie so sekretárom Kongregácie pre klérus

Bohoslovci z celého Slovenska sa v piatok 25. októbra stretli v Badíne so sekretárom Kongregácie pre klérus Mons. Jorgem Carlosom Patronom Wongom. Stretnutie začalo svätou omšou a pokračovalo prednáškou a diskusiou v aule.

Otec arcibiskup následne navštívil Staré Hory a cestou do Bratislavy sa zastavil v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, kde mu bohoslovci odovzdali podpísaný dres s kapitánskym číslom 1.

Jorge Carlos Patron Wong sa narodil v meste Merida, v štáte Yucatán v Mexiku, 3. januára 1958. Študoval v yucatánskom seminári filozofiu a teológiu. Za kňaza bol vysvätený 12. januára 1988 pre arcidiecézu Yuacatán. V rokoch 1988 – 1993 študoval na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, kde nadobudol dvojakú špecializáciu z psychológie a spirituálnej teológie. 

Vyučoval v maristickom Centre vyšších štúdií a bol univerzitným kaplánom v Meride, koordinátorom komisie pre médiá a komunikáciu a formátorom v seminári.

Od roku 2000 do 2009 bol rektorom yukatánskeho teologického seminára a v rokoch 2003 – 2008 predsedom Organizácie mexických seminárov (OSMEX); v rokoch 2004 – 2009 predsedom Latinskoamerickej organizácie pre semináre (OSLAM).

Pápež Benedikt XVI. ho 15. októbra 2009 menoval pomocným biskupom diecézy Papantla. Biskupskú vysviacku prijal 15. decembra 2009. Druhého mája 2012 ho pápež Benedikt XVI. menoval diecéznym biskupom Papantle, v regióne Veracruz. Bol zvolený za predsedu Biskupskej komisie pre duchovné povolania a služby na obdobie 2012 – 2015 a za člena Oddelenia pre duchovné povolania a služby Latinskoamerickej biskupskej rady na obdobie 2011 – 2015.

Dvadsiateho prvého septembra 2013 ho pápež František povýšil na arcibiskupa ad personam a menoval sekretárom pre semináre Kongregácie pre klerikov

Nezabúdajme na neho vo svojich modlitbách.