Súťaž časopisu Gorazd

Milý kamarát!

Miluješ Pána Boha, si kreatívny, rád tvoríš a si mladší ako 12 rokov? Tak tu máme niečo pre teba! Pripravili sme novú umeleckú súťaž.

Zadanie znie: zhotov svoje  umelecké dielo na tému, ktorú zadáme, pričom spôsob, akým to zhotovíš, nechávame na tvoju kreativitu. Pošli nám ho spolu so svojou adresou a vekom na adresu:

Redakcia časopisu Gorazd

Samova 14

94901 Nitra

Najkrajšie tri diela budú odmenené zaujímavými cenami a mená umelcov uverejnené v časopise. Fotografia najkrajšieho diela bude uverejnená spolu s menom autora v najbližšom čísle nášho časopisu.  Neváhaj a zapoj sa!

Téma: Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema.

Svoje diela nám môžete posielať do 20.3.2019 spolu so súhlasom zákonného zástupcu,  aby v prípade výhry mohla byť uverejnená  fotografia diela, tvoje meno a vek.