Životné jubileum

Pavol ZahatlanV týchto dňoch oslávil životné jubileum, bývalý rektor Kňazského seminára Sv. Gorazda v Nitre Mons. ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.

Do nasledujúcich rokov mu vyprosujeme veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania.