ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

+421 ​910 842 384
studijne@ksnr.sk
Deň Úradné hodiny
Pondelok 9:00 – 15:00 hod.
Utorok 9:00 - 15:00 hod.
Streda 9:00 – 15:00 hod.
Štvrtok 9:00 – 15:00 hod.
Piatok 9:00 – 15:00 hod.
Anna Dolnáková
Študijná referentka