Predĺženie podávania prihlášok

Predĺženie podávania prihlášok do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre  do 31.7.2021.

Viac informácií nájdete na stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk,  

alebo studijne@ksnr.sk, (tel. kontakt 0910 842 384).