Prihlášky do kňazského seminára a na štúdium teológie

Mladíci, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu a chceli by sa stať kňazmi nitrianskej alebo žilinskej diecézy, môžu sa formou prihlášky uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, ako aj na 6-ročné denné štúdium študijného odboru katolícka teológia, ktorý je určený kandidátom kňazstva.
PDF ikona Ďalšie informácie