Termíny zápisov a všeobecné informácie pre akademický rok 2020/2021

Všetky potvrdenia o štúdiu sa vydávajú v deň zápisu.

Organizačné pokyny ku zápisu sú uvedené v dokumentoch:

Zápis na štúdium v akademickom roku 2020/2021 študentov 2. ročníka a vyšších ročníkov.

Zápis na štúdium v akademickom roku 2020/2021 novoprijatých študentov.

Prosíme všetkých študentov, aby si so sebou priniesli požadované podkladové materiály k zápisu, ktoré sú uvedené vo vyššie uvedených dokumentoch. V opačnom prípade nie je možné dodržať časové intervaly a zápis sa zbytočne predlžuje.