Univerzita tretieho veku

Kňazsky seminár sv. Gorazda v Nitre v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave
Vám oznamuje, že v akademickom roku 2019/2020 otvára ďalší ročník štúdia Univerzity
tretieho veku pre záujemcov od 40 rokov, ktorí sa chcú vzdelávať v teologických vedách.

Viac informácií a harmonogram výučby nájdete TU alebo v sekcii Univerzita tretieho veku.