Veni Sancte 2019

V stredu 25. septembra 2019 sa uskutočnilo v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre otvorenie akademického roka slávnostným Veni Sancte. Svätú omšu celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec a všetkým prítomným sa v kázni prihovoril nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Po svätej omši sa predstavení seminára, vyučujúci a bohoslovci presunuli do konferenčnej miestnosti v kňazskom seminári, kde dekan fakulty, Vladimír Thurzo, slávnostnou imatrikuláciou odovzdal bratom prvého ročníka ich indexy.