Výsledky prijímacích pohovorov

V nasledujúcej tabuľke sú výsledky prijímacích pohovorov zo dňa 20. júna 2012:
Prijímačky – body