Zápis študentov v akademickom roku 2015/2016

zapisDôležité dokumenty pre denných aj externých študentov:
•   Zapis všeobecné inštrukcie [PDF verzia]
•   Termíny zápisov [PDF verzia]