Zápis študentov v akademickom roku 2018/2019

zapisDôležité dokumenty pre denných aj externých študentov:
•   Zapis všeobecné inštrukcie [PDF verzia]

•   Termíny zápisov 2018/2019 [PDF verzia]