20. výročie obnovenia Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre

Srdečne pozývame všetkých absolventov a predstavených seminára na slávnostnú sv. omšu pri príležitosti 20. výročia obnovenia Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, ktorá sa bude konať dňa 29. septembra 2010 v kaplnke sv. Gorazda.

Bližšie informácie a program stretnutia si môžete stiahnuť tu.