Akolytát bratov štvrtákov

Na sviatok sv. Jána Nepomuckého, ktorý sa slávi 16. mája, udelil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák akolytát bohoslovcom štvrtého ročníka Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Akolytát je služba mimoriadneho rozdávateľa sv. prijímania, ktorú prijímajú kandidáti kňazstva ako druhú v poradí po prijatí ministéria lektorátu. Slovo mimoriadny naznačuje, že akolyta je k dispozícii kňazovi, ak je potrebné sv. prijímanie priniesť chorým a starým ako aj počas sv. omše, ak je taká pastoračná potreba. Novými akolytmi pre nitriansku diecézu sa stali: Tomáš Barta, Lukás Behan a Branislav Valkovič. Novými akolytmi zo žilinskej diecézy sú: Milan Čavrk, Miloš Kadaš, Zdenko Mravec a Dmitrij Olšovský. Po svätej omše si noví akolyti prevzali dekréty z rúk nitrianskeho biskupa. Tento sviatočný deň sme zakončili spoločnou slávnostnou večerou, na ktorej spolu s nami, nitrianskym biskupom a našimi predtavenými boli prítomní rodinní príslušníci nových akolytov.

Všetkým, ktorí boli ustanovení na službu akolytu, vyprosujeme hojné Božie požehnanie a milosť do vykonávania im zverenej služby.

Foto: Marek Mucha