Celoslovenský liturgický deň

Práve v deň 48. výročia zahájenia II. vatikánskeho koncilu pápežom Jánom XXIII. (teda 11. októbra 2010) sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre uskutočnil v spolupráci Liturgickej komisie KBS, Katedry liturgiky RKCMBF UK a Teologického inštitútu v Nitre celoslovenský liturgický deň, na tému:

20. výročie založenia a vydávania časopisu Liturgia

Stretnutie začalo sv. omšou, pokračovalo prednáškou doc. Dr. Františka Kunetku, Th.D., vedúceho Katedry liturgickej teológie na Cyrilometodějskej teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, v ktorej zdôraznil podstatu a význam slávenia liturgie. Prednášku ukončil výstižným citátom:
„To čo slávime je prejavom toho čo veríme, ale v tom ako slávime sa ukazuje ako veríme…“

Prednášku Mons. ThDr. Vojtecha Nepšinského, PhD., šéfredaktora časopisu Liturgia, k 20. výročiu založenia časopisu Liturgia predniesol v jeho mene Mgr. Štefan Fábry.