Deň otvorených dverí 2019

V sobotu 11. mája 2019 sa otvorili brány Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre pre verejnosť, pre ktorú bol pripravený bohatý program. Deň otvorených dverí sme začali svätou omšou v Katedrále-Bazilike sv. Emeráma, ktorú celebroval Mons. Marián Dragúň, rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. V kázni počas svätej omše sa nám prihovoril na tému slobody. Po svätej omši si prítomní mohli prezrieť priestory nitrianskeho seminára. Po prehliadke bol pre prítomných prichystaný obed. Po chutnom obede si mohli návštevníci pozrieť zábavný program, ktorý si pre nich pripravili bratia prváci. Zábavný program sa niesol v duchu známej relácie „Inkognito“, v ktorej sa snažili uhádnuť našich hostí prezlečených za niektorého zo známych svätých. Po skončení súťažného kola prítomným naši hostia v krátkosti priblížili život a dielo svätca, za ktorého boli prezlečení. Medzi jednotlivými súťažnými kolami si prváci prichystali niekoľko zaujímavých úloh pre deti, ktoré prišli spolu so svojimi rodičmi. Okrem obyčajných hostí bolo potrebné uhádnuť ešte posledného hosťa, ktorý bol tajným hosťom. Aby to hádači mali ťažšie, v tomto súťažnom kole mali zaviazané oči, takže nemohli dopredu poznať identitu tajného hosťa, ktorým bol Mons. Marián Dragúň, ktorý po skončení súťažného kola vyžreboval výhercov tomboly. Po skončení programu, sme sa všetci spoločne presunuli do seminárnej kaplnky sv. Gorazda, kde sa konala adorácia za nové duchovné povolania. Po skončení tohtoročného dňa otvorených dverí sa všetci bohoslovci presunuli do farského kostola Navštívenia Panny Márie v Nitre, ľudovo nazývaným „kláštor“, na medzinárodnú modlitbu posvätného ruženca, ktorej predchádzalo spojenie s mladými z rôznych krajín sveta. Vďaka telemostu bolo vytvorené spojenie s mládežou z Talianska, Indie, Uruguaja, Kene a Poľska. Zároveň sa mladým zo svätyne San Gabriele dell’Addolorata v diecéze Teramo prihovoril mladým vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Po predstavení a príhovoroch sme sa všetci prítomní spoločne pomodlili modlitbu posvätného ruženca v rôznych jazykoch. Liturgickej slávnosti v Kláštornom kostole predsedal Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie a všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a prišli nazrieť do priestorov kňazského seminára. Tešíme sa na ďalšie stretnutie v budúcom roku!