Duchovné cvičenia pre veriacich

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pozýva veriacich do svojich priestorov na duchovné cvičenia v nasledujúcich termínoch:
3. – 6. februára na tému Ovocie Ducha,
28. – 31. júla na tému Pokoj srdca.
Exercitátorom bude Mons. Peter Brodek.
Prihlásiť sa možno na tel.: 037/7733 416, 0911/958 334

Plagát