Vysviacky a primície 2015

Kňazská vysviacka 11.6.2011Na konci tohto akademického roku 12. a 13. júna chcú v Nitrianskej diecéze prijať diakonské svätenie traja seminaristi a kňazské svätenie štyria diakoni.
V Žilinskej diecéze chcú 13. júna prijať diakonské svätenie tiež traja seminaristi a kňazské svätenie traja diakoni.
Viac informácií o vysviackach nasleduje v článku.

Nitrianska diecéza
Diakonskú vysviacku prijmú v piatok 12. júna 2015 o 10:00 hod. v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre:
Jozef Hlavina, Klátova Nová Ves
Pavol Stanko, Prašice
Anton Štefánek, Trenčín – Juh
Kňazskú vysviacku prijmú v sobotu 13. júna 2015 o 10.00 hod. v Katedrále – bazilike sv. Emeráma v Nitre:
Juliús Andruško
Július Andruško, Veľký Kýr
primície 27. júna 2015 o 10:00 hod. vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža vo Veľkom Kýre
František Hronský
František Hronský, Topoľčany – Sv. Gorazda
primície 20. júna 2015 o 10:00 hod. vo Farskom kostole sv. Ladislava a Gorazda v Topoľčanoch

Martin Mičovský
Martin Mičovský, Malé Hoste
primície 20. júna 2015 o 10:00 hod. vo Farskom kostole sv. Martina v Malých Hostiach
Ľuboš Mihálka
Ľuboš Mihálka, Zlaté Moravce
primície 14. júna 2015 o 14:00 hod. vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela v Zlatých Moravciach

Žilinská diecéza
Diakonská a kňazská vysviacka bude dňa 13. júna 2015 o 10:00 hod. vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch.
Diakonské svätenie prijmú:
Daniel Balej, Brvnište, farnosť Jasenica
Tomáš Pavlík, Bytča
Samuel Sojčák, Visolaje
Kňazskú vysviacku prijmú:
Dominik Galis
Dominik Galis, Sučany
primície 14. júna 2015 o 10:00 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Sučanoch
Michal Meliš
Michal Meliš, Horná Poruba
primície 14. júna 2015 o 10:00 hod. vo Farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Hornej Porube
Michal Svatený
Michal Svatený, Považská Bystrica – mesto
primície 20. júna 2015 o 10:00 hod. vo Farskom kostole Návštevy Panny Márie v Považskej Bystrici – meste