KSNR
Kňazský Seminár v Nitre

Vážení poslucháči Univerzity tretieho veku,

v súlade s odporúčaniami ÚVZ a RÚVZ a so súhlasom Vedenia UK rektor UK rozhodol o pozastavení výučby na UTV do odvolania.

Veríme, že akonáhle to epidemiologická situácia dovolí, bude možné činnosť UTV obnoviť. Všetky aktuálne informácie budú zverejnené na našej webovej stránke.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme pevné zdravie!