Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre - tel. 037/ 772 17 58

Vysviacky a primície 2015

Back to Top