Staň sa svätým!

Dnes ma sviatok sympatický mladík – sv. Gabriel Possenti. Jeho život je príkladom mladistvej sily Cirkvi. Nechajme sa inšpirovať jeho životom.

Náš svätec sa narodil pomerne nedávno, 1. marca 1838 v talianskom Assisi. Pri krste dostal meno podľa najslávnejšieho obyvateľa tohto mesta – svätom Františkovi. Bol obyčajným mladíkom, veľmi obľúbeným u svojich kamarátov. Táto obľúbenosť bola spôsobená jeho veľmi živou a spoločenskou povahou, vedel výborne tancovať a jazdiť na koni, mal rád poľovačky. Jeho život preťala udalosť, keď vážne ochorel. Vtedy sľúbil Pánu Bohu, že ak sa uzdraví, začne viesť zbožný život a vstúpi do kláštora. Neskôr sa skutočne uzdravil, ale svoj sľub odkladal, až naň zabudol.

Keďže však „Božie dary a povolanie sú neodvolateľné“, volanie do kláštora si ho počkalo až do 22. augusta 1856, kedy cez mesto prenášali zázračný obraz Panny Márie. Františkovi sa zdalo, že sa mu prihovára Matka Božia slovami : „František, svet nie je pre teba, choď do kláštora.“ Teraz už naozaj poslúchol a vstúpil ku passionistom, do rehoľnej spoločnosti, ktorú založil sv. Pavol z Kríža. Ich charizma je rozjímať o Umučení Ježiša Krista a skutkami lásky mu pomáhať vo svojich bratoch a sestrách. Po prijatí dostal meno Gabriel od Bolestnej Matky. Je to tá istá Panna Mária, čo sa mu prihovorila z obrazu v procesii. Pre jeho priateľov a rodinu to bolo veľké prekvapenie. Neverili, že v prísnom kláštore vydrží, veď donedávna mal dievča a najviac peňazí míňal na drahé oblečenie a voňavky. A tu Gabriel opäť všetkých prekvapil, k čomu samozrejme potreboval Božiu milosť a pomoc. Zo začiatku s veľkou námahou, neskôr už ľahšie ovládal svoju výbušnú povahu, jeho utrácanie peňazí vystriedala dobrovoľná chudoba a skromnosť, hudba a hluk tancovačiek nahradilo ticho, prázdne rozhovory s kamarátmi vymenil za dlhé rozprávanie s tým najdôležitejším – Ježišom v Eucharistii. Postupom času sa stal najobľúbenejším bratom v kláštore pre svoj láskavý a pokorný prístup ku všetkým v reholi. Vyhľadávali ho, chceli radu, povzbudenie, neraz i spoločnú modlitbu v rôznych ťažkostiach. Takto prežil celý čas v kláštore , hoci to bolo veľmi krátko, pretože dostal tuberkulózu a 27. februára 1862 zomrel ako 24 ročný v povesti svätosti. Stal sa patrónom študentov, seminaristov  a akolytov.

Možno sa pýtate, ako sa z takého extravagantného mladíka mohol stať takýto príkladný svätec. A ešte dôležitejšia otázka… Môžeme sa takými svätcami stať aj My? Môžeme a veľmi jednoducho! Je to výzva aj pre nás bohoslovcov. Využime čas bezprostrednej prípravy na pôst nato, aby sme robili to isté, čo svätý Gabriel. On sa denne pýtal Pána Boha akú úlohu má pre neho na tomto svete. Videli sme, že Pán dokáže oznámiť svoju vôľu aj z obrazu. Nebojme sa, ak máme nejaké chyby, mal ich aj Gabriel. Avšak denne kľačal pred obrazom Panny Márie a prosil, nech mu pomôže zmeniť sa. A Panna Mária z neho urobila svätca.

Vydajme sa na spoločnú cestu hľadať Božiu vôľu pod ochranou sv. Gabriela…