Duchovná obnova

V sobotu 20.októbra sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda konala duchovná obnova pre našich bohoslovcov. V prednáškach sa nám prihovoril Mons. Marián Dragúň, rektor kňazského seminára.