Duchovná obnova

V sobotu 12. januára sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda konala duchovná obnova pre našich bohoslovcov. V prednáškach sa nám prihovoril Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup.