Duchovná obnova

IMG_156V sobotu 3. marca sme sa zahĺbili do duchovnej obnovy. Zavítal medzi nás a témy si pripravil, bývalý špirituál nášho kňazského seminára, dnes  žilinský generálny vikár, Mons. Marek Hriadeľ. V prvej prednáške sa nás snažil nie len povzbudiť , ale nám aj pomôcť uvedomiť si silu ticha v bohosloveckom a neskôr v kňazskom živote. Ježiša Krista, ako toho, ktorý je pravý Boh a pravý človek,nám predstavil v druhej prednáške. Zvlášť poukázal na časti z Ježišovho verejného účinkovania, keď sa Ježiš radoval a keď zaplakal.