Zmena vlády v seminári

Školský rok sa blíži k svojmu zavŕšeniu. Bratia piataci majú pred diakonskou vysviackou, na ktorú je potrebné sa čo najlepšie pripraviť. A teda, aby im aj predstavení uľahčili z ich starostí, dnes, 20. mája 2012, počas obeda, vyhlásili novú vládu, ktorá bude mať najbližší rok na starosti všetky seminárske akcie.

Pri tejto príležitosti by sme sa chceli predovšetkým poďakovať predchádzajúcej vláde, za všetko čo pre nás robili, za celú ich obetavú službu a zaželať im veľa úspechu a elánu aj do ďalších pozícií, ktoré má pre nich pripravené Pán.
A zároveň by sme chceli aj popriať veľa trpezlivosti a sily pre novú vládu, ktorá od dnes preberá neľahké povinnosti na svoje plecia.

Odstupujúca vláda:

Hlavný duktor: Pavol Ďurana Žilinský ceremoniár: Peter Becík
Hlavný viceduktor: Rastislav Najdek Nitriansky ceremoniár: Tomáš Gračka

Nová vláda:

Hlavný duktor: Miroslav Hosťovecký Žilinský ceremoniár: Jozef Kocifaj
Hlavný viceduktor: Jozef Plutinský Nitriansky ceremoniár: Juraj Klinko