Aj tento rok 2015 môžete podporiť Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre vašimi 2% z daní.

Upozornenie: tento rok môžete venovať 2% cez Nadáciu Konštantína Filozofa.

ĎAKUJEME!
Potrebné tlačivo: Vyhlásenie na poukázanie dane.

Comments Komentuj »

BadínDňa 28. februára sa uskutočnila Konferencia o pastorácii mládeže pod záštitou Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska. Zúčastnilo sa na nej takmer 250 účastníkov z celého Slovenska vrátane bohoslovcov 4.,5. a 6. ročníka Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.

 

 

Comments Komentuj »

rozvrh

Rozvrh hodín na letný semester v akademickom roku 2014/2015 si stiahnite tu:
Externí študenti: PDF ikona1.ročník2.ročník3.ročník4.ročník5.ročník
PDF ikonaDenní študenti

 

 

Comments Komentuj »

prihlaska

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre  v akademickom roku 2015/2016 študijný program:

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  – pre kandidátov kňazstva v 6- ročnom študijnom programe katolícka teológia, denná forma.

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na tlačive ŠEVT-u so všetkými prílohami najneskôr do 31. marca 2015.

PDF ikonaPrihlášky do seminára

 

Comments Komentuj »

IMG_6107copyDňa 4. januára 2015 prijali traja bohoslovci kňazského seminára v Nitre: Daniel Balej, Tomáš Pavlík a Samuel Sojčák v Katedrálnom chráme Najsvätejšej Trojice v Žiline kandidatúru diakonátu a kňazstva. Pri tejto príležitosti im žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis požehnal Liturgiu hodín.

Comments Komentuj »

IMG_5245kopie8. 12. 2014 prijali traja nitrianski bohoslovci Jozef Hlavina, Pavol Stanko a Anton Štefánek v Katedrále sv. Emeráma v Nitre kandidatúru posvätného stavu diakonátu a kňazstva. A Mons. Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy, im pri tejto príležitosti požehnal kňazskú Liturgiu hodín.  Želáme im veľa milostí na ich ceste po ktorej kráčajú, a na ktorú ich Pán milostivo povolal.

 

Comments Komentuj »

IMG_5282kopie8.12.2014 na Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, sa konala v aule seminára sv. Gorazda v Nitre Mariánska akadémia. Zorganizoval ju 4. ročník a ThDr. Ivan Špánik PhD., mal slávnostnú akademickú prednášku na tému Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.

 

Comments Komentuj »

IMG_4742 (kópia)V dňoch 29. a 30. novembra sa uskutočnil v seminári sv.Gorazda Deň otvorených dverí pre miništrantov z diecéz Nitra a Žilina. Podujatie sa nieslo v zábavnom a radostnom duchu. Miništranti mali bohatý výber rôznych hier a aktivít. Podujatie sa skončilo v nedeľu a miništranti sa s bohatými zážitkami vrátili opäť domov, slúžiť Bohu v ich krásnej službe.

Comments Komentuj »

3iV Katedrálnom chráme bazilike sv. Emeráma sme sa zúčastnili slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval J.E. Mons. Viliam Judák nitriansky sídelný biskup za prítomnosti Nitrianskej sídelnej kapituly. Po slávnostnej svätej omši bola možnosť celodennej adorácie zakončená slávnostnými vešperami. Spevy skrášľovala aj Schola Cantorum.

Comments Komentuj »

Prihlasovanie na DOD Miništrantské tábory jimg_1580-smalle už spustené. V sekcii miništranti sa môžu prihlásiť miništranti a víkendový pobyt, ktorý sa uskutoční v dňoch od 29.11. 2014 do 30.11.2014.

 

Tešíme sa na vás :).

Comments Komentuj »