IMG_5245kopie8. 12. 2014 prijali traja nitrianski bohoslovci Jozef Hlavina, Pavol Stanko a Anton Štefánek v katedrále sv. Emeráma v Nitre kandidatúru posvätného stavu diakonátu a kňazstva. A Mons. Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy im pri tejto príležitosti požehnal kňazskú liturgiu hodín.  Želáme im veľa milostí na ich ceste, po ktorej kráčajú, a na ktorú ich Pán milostivo povolal.

 

Comments Komentuj »

IMG_5282kopie8.12. 2014 na slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie, sa konala v aule seminára sv. Gorazda v Nitre Mariánska akadémia. Zorganizoval ju 4. ročník a ThDr. Ivan Špánik PhD. mal slávnostnú akademickú prednášku na tému nepoškvrneného počatia Panny Márie.

 

Comments Komentuj »

IMG_4742 (kópia)V dňoch 29. a 30. novembra sa uskutočnil v seminári sv.Gorazda deň otvorených dverí pre miništrantov z diecéz Nitra a Žilina. Podujatie sa nieslo v zábavnom a radostnom duchu. Miništranti mali bohatý výber rôznych hier a aktivít. Podujatie sa skončilo v Nedeľu a miništranti sa s bohatými zážitkami vrátili opäť domov, slúžiť Bohu v ich krásnej službe.

Comments Komentuj »

3iV katedrálnom chráme bazilike Sv. Emeráma sme sa zúčastnili slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval J.E. Mons. Viliam Judák nitriansky sídelný biskup za prítomnosti Nitrianskej sídelnej kapituly. Po slávnostnej svätej omši bola možnosť celodennej adorácie zakončená slávnostnými vešperami. Spevy skrášľovala aj Schola Cantorum.

Comments Komentuj »

Prihlasovanie na DOD Miništrantské tábory jimg_1580-smalle už spustené. V sekcii miništranti sa môžu prihlásiť miništranti a víkendový pobyt, ktorý sa uskutoční v dňoch od 29.11. 2014 do 30.11.2014.

 

Tešíme sa na vás :).

Comments Komentuj »

img_3918-kopieV sobotu 11. októbra 2014 sme sa zúčastnili púte nitrianskej diecézy do Šaštína. O 9:30 hodine začala mariánska akadémia, po nej nasledovala o 11:00 sv. omša, ktorú celebroval diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Na záver sv. omše sme všetci predniesli modlitbu zverenia sa Sedembolestnej. Panna Mária Sedembolestná, patrónka Slovenska, oroduj za nás!

 

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments 1 komentár »

IMG_2938Dňa 4. októbra 2014 sa v katedrálnom chráme Najsvätejšej Trojice v Žiline uskutočnila kňazská vysviacka. Dvaja naši spolubratia Tomáš Šandrik a Jozef Kocifaj prijali z rúk žilinského biskupa Tomáša Galisa druhý stupeň sviatosti posvätného stavu. Na druhý deň sme sa zúčastnili na ich primičných svätých omšiach. Do ich kňazskej činnosti im vyprosujeme od Pána veľa milostí.

Comments Komentuj »

V pondelok 29. septembra, na slávnoDruháci obliečka 2014sť posviacky seminárskej kaplnky požehnal generálny vikár Mons. Peter Brodek nové reverendy bratom druhákom.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Dňa 24. septembra 2014 sa uskutočnilo v Katedrále svätého Emeráme v Nitre slávnostné Veni Sancte, počas ktorého sme vzývali Ducha Svätého. V homílii sa nám prihovoril nitriansky biskup J. Ex. Mons. Viliam Judák. Po svätej omši nasledovalo zasadanie akademickej obce spojené s imatrikuláciou novoprijatých študentov.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

rozvrhRozvrh hodín na zimný semester v akademickom roku 2014/2015 si stiahnite tu:
Externí študenti: 1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník
Denní študenti

Comments Komentuj »