V živote každého človeka prichádza moment, kedy pocíti prázdno, duchovné prázdno. Je to moment, kedy si uvedomí, že zabudol na svoju tvár a sám ju nikdy neobjaví. Je to prázdno, na ktoré poukazuje aj sv. Augustín: „Neskoro som ťa začal milovať. Krása taká stará a taká nová, neskoro som ťa začal milovať! Ty si bol vnútri a ja vonku…“

Vyhostenie sa svojho vnútra! Tu začína duchovná cesta každého jedného z nás. Je to začiatok výstupu človeka k Bohu, začiatok Trojičnej Lásky. Tu sa musí začať cesta každého jedného kresťana. 

(úryvok článku Zamilovať si svoje človečenstvo, pripravil Róbert Holečka)

Celý článok ako i najnovšie informácie o živote v seminári, či súťaž o zaujímavé ceny alebo dobrý vtip nájdete v najnovšom čísle časopisu Gorazd!

Comments Komentuj »

Vo štvrtok 13.12.2018 sa v aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre uskutočnilo druhé stretnutie s názvom Dišputy pod hradom. Našim hosťom bol J. Ex. Mons. Vilam Judák nitriansky biskup, ktorý si pripravil prednášku s názvom „Jezuliatko prichádza“, v ktorej sme spoločne diskutovali o príprave na slávenie Vianočných sviatkov. Po skončení boli všetci prítomní pozvaní na pripravený vianočný punč a malé občerstvenie.

 

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Dňa 8. decembra 2018 sa v Aule Kňazského seminára sv. Gorazda uskutočnila Mariánska akadémia. Pripravili ju bohoslovci zo štvrého ročníka. Slávnostnú prednášku na tému „Mariánska črta kňazskej spirituality“ predniesol  Mgr. Róbert Horka, PhD. 

Mariánska akadémia

Comments Komentuj »

V sobotu 8. decembra 2018 na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie prijali z rúk J.Ex. Mons. Viliama Judáka, sídelného biskupa Nitrianskej diecézy, kandidatúru na diakonát a kňazstvo náši spolubratia Martin Sedláček a Martin Gubric a traja kandidáti na trvalý diakonát: Branislav Fabík, Jozef Fojtík a Roman Mihálik. Týmto im vyprosujeme hojnosť Božích milostí.

 

Foto: Marek Mucha

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

V piatok 7. decembra 2018 v Kaplnke sv. Gorazda, v priestoroch kňazského seminára, prijali z rúk Mons. Petra Brodeka, generálneho vikára Nitrianskej diecézy, ministérium akolytátu. Do ich novej služby im vyprosujeme veľa Božích milostí! 

Comments Komentuj »

Biskupstvo v Nitre a Kňazský seminár sv. Gorazda Vás pozývajú na druhé Dišputy pod hradom. S našim otcom biskupom,  Mons. Viliamom Judákom, budeme diskutovať o príprave na slávenie Vianočných sviatkov. Diskusia s názvom Jezuliatko prichádza sa uskutoční vo štvrtok 13. decembra o 18:00 hod., v konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, na Pribinovom námestí č. 3. Informácie o podujatí nájdete na farskej nástenke.

Comments Komentuj »

V utorok 20. novembra sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre uskutočnila prezentácia dvoch kníh. Prvou prezentovanou publikáciou je kniha od autorov M. Lauka a R. Letza s názvom Hlas Slovenska. Druhá publikácia je z pier autorov M. Šidla, M. Kotrasa a J. Klinka s názvom Trpiaci svedkovia viery. Z tejto akcie prinášame niekoľko záberov.

 

Foto: Marek Mucha

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

V pondelok 5. novembra 2018 sa v Konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda konali prvé Dišputy pod hradom. Diskusný večer, ktorého cieľom je reflektovať aktuálne spoločenské témy navštívilo 70 záujemcov. Riaditeľ Spolku sv. Vojtecha, Ivan Šulík, otvoril tému Kresťan a spoločnosť krátkym úvodom o potrebe angažovanosti kresťanov v spoločnosti. Pred blížiacimi komunálnymi voľbami sa nevyhol ani politike a vlastnostiam, ktoré by kresťanskému politikovi nemali chýbať. Nasledovala diskusia a publikum reagovalo viacerými podnetnými otázkami. Po jej skončení bolo pripravené občerstvenie, pri ktorom dišputy v malých skupinkách pokračovali ďalej. Biskupstvo v Nitre a Kňazský seminár sv. Gorazda, plánujú v diskusiách pravidelne pokračovať a pozvať ďalších zaujímavých hostí.  

Diskusiou sprevádzal: Martin Záruba

Foto: Marek Mucha  

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Biskupstvo v Nitre a Kňazský seminár sv. Gorazda si Vás dovoľujú pozvať na diskusný večer s názvom Dišputy pod hradom. Hosťom úvodného večera bude morálny teológ a riaditeľ Spolku sv. Vojtecha – Ivan Šulík. V diskusii na tému Kresťan a spoločnosť sa bude hovoriť o potrebe angažovania kresťanov v spoločnosti, aktuálne  – o postoji kresťanov ku voľbám. Čo robiť, ak nemám koho voliť? Je vôbec potrebné ísť ku voľbám? Cieľom diskusných večerov, ktoré budú organizované pravidelne, je reflektovať aktuálne témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. Prvé Dišputy pod hradom sa uskutočnia zajtra, v pondelok 5.11.2018 o 17:00 hod., v konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, na Pribinovom námestí č. 3. 

Comments Komentuj »

V piatok 27. októbra 2018 sme si spolu s veriacimi pripomenuli tretie výročie smrti J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca. Svätú omšu za zomrelého kardinála celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Svätá omša bola obetovaná nielen za zomrelého kardinála, ale aj za kňazov a bohoslovcov pôsobiacich na území Nitrianskej diecézy, ktorí boli prenasledovaní počas časov neslobody. V homílii nitriansky biskup hovoril o vydávaní svedectva o Kristovi zo strany prenasledovaných. Po svätej omši bola odhalená pamätná tabuľa umiestnená na priečelí katedrály, na ktorej sú napísané mená deväťdesiatich siedmych prenasledovaných kňazov a bohoslovcov, vrátane J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca. Obradu požehnania predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Z tejto pietnej spomienky Vám prinášame niekoľko fotografií a video, ktoré nájdete v linku pod článkom. 

VIDEO TU

Foto a video: Miroslav Lyko

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »