žilinskí bohoslovciDňa 3. januára 2016 v katedrálnom chráme Najsvätejšej Trojice v Žiline boli liturgickým obradom podľa kánona 1034 §1 CIC prijatí medzi kandidátov diakonátu a kňazstva 6 bohoslovci Žilinskej diecézy: Ivan Belko, Jozef Gondek, Juraj Hvolka, Michal Mesjar, Štefan Richtárik a Michal Tichý. Počas svätej omše im otec biskup Mons. Tomáš Galis požehnal knihy Liturgie hodín. Modlime sa za týchto kandidátov, aby v nich povolanie vzrastalo a v pravom čase dokázali prijať sviatosť posvätného stavu.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Nitriansky kandidáti 2015Dňa 8. decembra 2015, na Slávnosť Nepoškrvrneného počatia Panny Márie, prijali ôsmi bohoslovci kandidatúru diakonátu a kňazstva. Sú to: Matúš Benko, Peter Hegyi, Igor Kobida, Ján Kollárik, Peter Mišovič, Jozef Šrank, Ľuboš Utekal a Dalibor Vavro. Počas pontifikálnej svätej omše, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, verejne prejavili záujem o prijatie sviatosti posvätného stavu. Pán biskup im pri tejto príležitosti zaželal hojnosť Božích milostí a požehnal im liturgie hodín, ktoré budú od tejto chvíle používať. Modlime sa aj my za našich kanditátov, aby s Božou pomocou dokázali plniť jeho vôľu.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

IMG_6050 - CopyDňa 8. decembra 2015 sa v Aule Kňazského seminára sv. Gorazda uskutočnila Mariánska akadémia. Pripravili si ju bratia štvrtáci. Slávnostnú prednášku na tému Máriiných výsad mal ThDr. Stanislav Stohl PhD. Medzi najdôležitejšiu výsadu Panny Márie zaradil jej pokoru. Tá bola jej základnou čnosťou, bez ktorej by iné výsady boli len ťažko možné.

 

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

DOD MiništrantiV dňoch 28 – 29. novembra 2015 sa uskutočnil DOD Miništrantských táborov Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Na “prespávačke” sa zúčastnilo 105 miništrantov z diecéz Nitra a Žilina. V sobotu mali miništranti možnosť si zašportovať. Mali na výber z aktivít ako futbal, florbal, turistika na kalváriu, turistika na Zobor alebo plaváreň. Potom nasledovala pontifikálna svätá omša, ktorú v Kaplnke sv. Gorazda celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii sa miništrantom prihovoril rektor Kňazského seminára v Nitre Mons. Pavol Zahatlan. Po večeri nasledoval zábavný program a adorácia. V nedeľu bola svätá omša v Katedrále-bazilike sv. Emeráme v Nitre. Veríme, že sa program všetkým účastníkom páčil a už teraz sa tešíme na letné miništrantské tábory.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Dnes sme si pripomenuli 300. výročie založenia Kňazského seminára v Nitre. Svätej omši v kaplnke sv. Gorazda predsedal Mons. Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy.

Comments 2-krát komentované »

Prihlasovanie na DOD Miništrantské tábory je už spustené v sekcii miništranti. Tešíme sa na vás :).

Comments Komentuj »

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že v sobotu 24. októbra  2015 vo veku 91 rokov, v 65. roku kňazstva a v 64. roku biskupskej služby odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec, emeritný nitriansky biskup. Otec kardinál je okrem iného obnoviteľom nitrianskeho seminára. Každý deň do pohrebu sa budú veriaci modliť za spásu duše otca kardinála v Katedrálnom chráme svätého Emeráma v Nitre o 15:30 modlitbu posvätného ruženca a o 16:00 vešpery za zosnulého.

Comments Komentuj »

KonferenciaPri príležitosti 300. výročia založenia Kňazského seminára v Nitre a 200. výročia založenia Kňazského seminára v Spišskom Podhradí sa 5. októbra uskutočnila konferencia v Aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Organizovala ju Komisia pre klérus a Rada pre históriu pri KBS v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre. Mali sme možnosť vypočuť si množstvo inšpiratívnych prednášok z období vzniku nášho seminára, ako aj iných seminárov na Slovensku.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

ŽivčákovaDňa 4. októbra sme boli prítomní na konsekrácii Kostola Panny Márie Matky Cirkvi na hore Živčáková. Konsekroval ho Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Prítomných na konsekrácii bolo aj množstvo biskupov: Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, vladyka Milan Šášik, CM, eparcha Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie na Ukrajine, vladyka Milan Lach, SJ, pomocný biskup Prešovskej archieparchie, Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup, Mons. František Václav Lobkowicz, ostravsko-opavský diecézny biskup a duchovný prior Českého veľkopriorstva Rádu sv. Lazára Jeruzalemského.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

obliečka 2015V piatok 2. októbra požehnal generálny vikár Mons. Peter Brodek nové reverendy bratom druhákom.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »