3iV katedrálnom chráme bazilike Sv. Emeráma sme sa zúčastnili slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval J.E. Mons. Viliam Judák nitriansky sídelný biskup za prítomnosti Nitrianskej sídelnej kapituli. Po slávnostnej svätej omši bola možnosť celodennej adorácie zakončená slávnostnými vešperami. Spevy skrášľovala aj Schola Cantorum.

Comments Komentuj »

Prihlasovanie na DOD Miništrantské tábory jimg_1580-smalle už spustené. V sekcii miništranti sa môžu prihlásiť miništranti a víkendový pobyt, ktorý sa uskutoční v dňoch od 29.11. 2014 do 30.11.2014.

 

Tešíme sa na vás :).

Comments Komentuj »

img_3918-kopieV sobotu 11. októbra 2014 sme sa zúčastnili púte nitrianskej diecézy do Šaštína. O 9:30 hodine začala mariánska akadémia, po nej nasledovala o 11:00 sv. omša, ktorú celebroval diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Na záver sv. omše sme všetci predniesli modlitbu zverenia sa Sedembolestnej. Panna Mária Sedembolestná, patrónka Slovenska, oroduj za nás!

 

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments 1 komentár »

IMG_2938Dňa 4. októbra 2014 sa v katedrálnom chráme Najsvätejšej Trojice v Žiline uskutočnila kňazská vysviacka. Dvaja naši spolubratia Tomáš Šandrik a Jozef Kocifaj prijali z rúk žilinského biskupa Tomáša Galisa druhý stupeň sviatosti posvätného stavu. Na druhý deň sme sa zúčastnili na ich primičných svätých omšiach. Do ich kňazskej činnosti im vyprosujeme od Pána veľa milostí.

Comments Komentuj »

V pondelok 29. septembra, na slávnoDruháci obliečka 2014sť posviacky seminárskej kaplnky požehnal generálny vikár Mons. Peter Brodek nové reverendy bratom druhákom.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Dňa 24. septembra 2014 sa uskutočnilo v Katedrále svätého Emeráme v Nitre slávnostné Veni Sancte, počas ktorého sme vzývali Ducha Svätého. V homílii sa nám prihovoril nitriansky biskup J. Ex. Mons. Viliam Judák. Po svätej omši nasledovalo zasadanie akademickej obce spojené s imatrikuláciou novoprijatých študentov.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

rozvrhRozvrh hodín na zimný semester v akademickom roku 2014/2015 si stiahnite tu:
Externí študenti: 1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník
Denní študenti

Comments Komentuj »

logo-RKCMBF_UKTeologický inštitút pri Kňazskom seminári v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave

Vám oznamuje, že v akademickom roku 2013/2014 otvoril ďalší ročník štúdia Univerzity tretieho veku pre záujemcov od 40 rokov, ktorí sa chcú vzdelávať v teologických vedách.

Otvárame študijný odbor: Základy katolíckej teológie

Comments Komentuj »

logo-RKCMBF_UKDovoľujeme si Vás pozvať na slávnostné VENI SANCTE

a otvorenie akademického roka 2014/2015,

ktoré sa uskutoční v stredu

24. septembra 2014 o 9.00 hod

v Katedrále sv. Emeráma
Čítať ďalej »

Comments Komentuj »

zapisDôležité dokumenty pre denných aj externých študentov:
•   Zápis – všeobecné inštrukcie
•   Zápis – všeobecné inštrukcie pre prvákov
•   Termíny zápisu

Comments Komentuj »