Prihlasovanie na Miništrantské tábory 2015 je spustené v sekcii miništranti.

Tešíme sa na stretnutie s vami :).

Comments Komentuj »

dod2015

 

Comments Komentuj »

Aj tento rok 2015 môžete podporiť Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre vašimi 2% z daní.

Upozornenie: tento rok môžete venovať 2% cez Nadáciu Konštantína Filozofa.

ĎAKUJEME!
Potrebné tlačivo: Vyhlásenie na poukázanie dane.

Comments Komentuj »

BadínDňa 28. februára sa uskutočnila Konferencia o pastorácii mládeže pod záštitou Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska. Zúčastnilo sa na nej takmer 250 účastníkov z celého Slovenska vrátane bohoslovcov 4.,5. a 6. ročníka Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.

 

 

Comments Komentuj »

rozvrh

Rozvrh hodín na letný semester v akademickom roku 2014/2015 si stiahnite tu:
Externí študenti: PDF ikona1.ročník2.ročník3.ročník4.ročník5.ročník
PDF ikonaDenní študenti

 

 

Comments Komentuj »

prihlaska

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre  v akademickom roku 2015/2016 študijný program:

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  – pre kandidátov kňazstva v 6- ročnom študijnom programe katolícka teológia, denná forma.

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na tlačive ŠEVT-u so všetkými prílohami najneskôr do 31. marca 2015.

PDF ikonaPrihlášky do seminára

 

Comments Komentuj »

IMG_6107copyDňa 4. januára 2015 prijali traja bohoslovci kňazského seminára v Nitre: Daniel Balej, Tomáš Pavlík a Samuel Sojčák v Katedrálnom chráme Najsvätejšej Trojice v Žiline kandidatúru diakonátu a kňazstva. Pri tejto príležitosti im žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis požehnal Liturgiu hodín.

Comments Komentuj »

IMG_5245kopie8. 12. 2014 prijali traja nitrianski bohoslovci Jozef Hlavina, Pavol Stanko a Anton Štefánek v Katedrále sv. Emeráma v Nitre kandidatúru posvätného stavu diakonátu a kňazstva. A Mons. Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy, im pri tejto príležitosti požehnal kňazskú Liturgiu hodín.  Želáme im veľa milostí na ich ceste po ktorej kráčajú, a na ktorú ich Pán milostivo povolal.

 

Comments Komentuj »

IMG_5282kopie8.12.2014 na Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, sa konala v aule seminára sv. Gorazda v Nitre Mariánska akadémia. Zorganizoval ju 4. ročník a ThDr. Ivan Špánik PhD., mal slávnostnú akademickú prednášku na tému Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.

 

Comments Komentuj »

IMG_4742 (kópia)V dňoch 29. a 30. novembra sa uskutočnil v seminári sv.Gorazda Deň otvorených dverí pre miništrantov z diecéz Nitra a Žilina. Podujatie sa nieslo v zábavnom a radostnom duchu. Miništranti mali bohatý výber rôznych hier a aktivít. Podujatie sa skončilo v nedeľu a miništranti sa s bohatými zážitkami vrátili opäť domov, slúžiť Bohu v ich krásnej službe.

Comments Komentuj »