zapisDôležité dokumenty pre denných aj externých študentov:
•   Zápis – všeobecné inštrukcie
•   Zápis – všeobecné inštrukcie pre prvákov
•   Termíny zápisu

Comments Komentuj »

img_754514. júna 2014 sa v Žiline konala diakonská a kňazská vysviacka pri ktorej prijali z rúk J.E. Mons. Tomáša Galisa, žilinského biskupa, 4 kandidáti diakonské svätenie a jeden diakon prijal kňazské svätenie. Vyprosujme im spoločne hojnosť Božích milosti do ich pastierskej činnosti.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

logo-RKCMBF_UKVýsledky prijímacích pohovorov v tabuľke.

Comments Komentuj »

CD-admirabilisBohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre nahrali CD s názvom Jesu Rex ADMIRABILIS. Obsahuje 26 skladieb rôznych žánrov – gregoriánske chorály, polyfónie, piesne z Taizé, ale aj novšiu tvorbu a slovenské piesne. CD obsahuje tiež farebnú brožúrku s textami a prekladmi piesní a fotografiami z nácvikov seminárnej Scholy cantorum i zábery priamo z nahrávania. CD si môžete objednať prostredníctvom mailu: kniznica@ksnr.sk, ako aj na telefónnom čísle 0910 842 501. Cena jedného CD je 8,- €. Môžete si vypočuť niekoľko ukážok:

Comments Komentuj »

IMG_8954Vo štvrtok 12. júna sme slávnostnou sv. omšou Te Deum ďakovali Pánovi v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma za uplynulý akademický rok 2013/2014. Liturgiu celebroval Mons. Ladislav Stromček, vikár Žilinskej diecézy. Po sv. omši v aule nášho seminára prebehla slávnostná promócia nových magistrov. Externé štúdium ukončilo 12 študentov a denné štúdium katolíckej teológie 6 bohoslovci.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Kňazská vysviacka 11.6.2011Na konci tohto akademického roku 13. a 14. júna chcú v Nitrianskej diecéze prijať diakonské svätenie traja seminaristi a kňazské svätenie štyria seminaristi.
V Žilinskej diecéze chcú 14. júna prijať diakonát štyria bohoslovci a jeden diakon kňazské svätenie.
Viac informácií o vysviackach nasleduje v článku.

Comments Komentuj »

Školský rok sa blíži k svojmu zavŕšeniu. Bratia piataci majú pred diakonskou vysviackou, na ktorú je potrebné sa čo najlepšie pripraviť. A teda, aby im aj predstavení uľahčili z ich starostí, 29. mája 2014, počas obeda, vyhlásili novú vládu, ktorá bude mať najbližší rok na starosti všetky seminárske akcie.

Comments Komentuj »

logo-RKCMBF_UKRKCMBF UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa – odborný asistent – špirituál na Katedre morálnej teológie.
Viac informácií v priloženom dokumentePDF ikona

Comments Komentuj »

IMG_7638Deň otvorených dverí v našom seminári sa už tradične konal v sobotu pred nedeľou Dobrého Pastiera. Zavítali k nám veriaci z Považskej Bystrice, Varína, Bytče, Bánoviec nad Bebravou a ďalších farností Nitrianskej a Žilinskej diecézy. Spoločný program sme začali sv. omšou v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma, ktorú celebroval rektor Mons. Pavol Zahatlan. Nasledovala prehliadka priestorov kňazského seminára, chutný guláš a zábavný program, ktorý pripravili bratia prváci. Deň sme ukončili adoráciou s prosbami za duchovné povolania a záverečným požehnaním v našej kaplnke sv. Gorazda.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

_DSC4076Dňa 15. mája 2014 bohoslovci 3. a 4. ročníka prijali ministéria lektorátu a akolytátu. Nitrianskym bohoslovcom udelil toto ministérium generálny vikár Mons. Peter Brodek. Siedmi bohoslovci prijali lektorát a štyria akolytát.
Bohoslovcom Žilinskej diecézy udelil tieto ministéria Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Šiesti prijali lektorát a siedmi akolytát, z toho jeden seminarista Neokatechumenátnej cesty z misijného seminára Redemptoris Mater.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »