zapis

Dôležité dokumenty pre denných aj externých študentov:

•   Terminy zápisov 2016 [PDF verzia]

Comments Komentuj »

Kňazská vysviacka 11.6.2011

Na konci tohto akademického roku 10. a 11. júna chcú v Žilinskej diecéze prijať diakonské svätenie piati seminaristi a kňazské svätenie traja diakoni. V Nitrianskej diecéze chcú 17. a 18. júna prijať diakonské svätenie šiesti seminaristi a kňazské svätenie traja diakoni. Viac informácií o vysviackach nasleduje v článku.

Comments Komentuj »

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krviVeriaci mesta Nitry zaplnili v nedeľu 29. mája Svätoplukovo námestie. Svätú omšu zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s nitrianskymi kňazmi. V homílii otec biskup upozornil veriacich na potrebu kráčať s Kristom, aby to, čoho je procesia obrazom, sme aj v srdci prežívali a odovzdávali druhým. Pri tejto príležitosti vyzdvihol aj príklad obetavej služby nedávno zosnulej sr. Veroniky Ráckovej, SSpS, ktorá zahynula na misiách v Južnom Sudáne. Po svätej omši sa konala eucharistická procesia ulicami mesta. Ukončená bola požehnaním pri kaplnke sv. Michala. Z tejto udalosti vám prinášame aj fotografie.  

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Nedeľa zoslania Ducha SvätéhoDňa 15. mája 2016, sa uskutočnila pontifikálna svätá omša v Katedrále sv. Emeráma v Nitre, ktorú celebroval Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Počas tejto omše udelil aj sviatosť birmovania veriacim z rôznych farností, ako aj z Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zložiek. Počas svätej omše spievala schola cantorum nitrianskeho seminára. O 17. hodine sa uskutočnili aj slávnostné spievané vešpery, ktoré boli taktiež doprevádzané spevom našej schóly. Z tejto udalosti vám prinášame aj fotografie.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

ZA 2016Dňa 5. mája 2016 na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána, za účasti katolických škôl, udelil Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, počas pontifikálnej svätej omše  na mariánskom pútnickom mieste na Hore Živčáková ministérium lektorátu Jozefovi Bielemu, Marekovi Duhárovi a Jaroslavovi Šmehilovi a ministérium akolytátu Miroslavovi Crkoňovi.  Nech ich Pán Boh požehnáva v ich službe.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Školský rok sa blíži k svojmu zavŕšeniu. Bratia piataci majú pred diakonskou vysviackou, na ktorú je potrebné sa čo najlepšie pripraviť. A teda, aby im aj predstavení uľahčili z ich starostí, 15. mája 2016, počas obeda, vyhlásili novú vládu, ktorá bude mať najbližší rok na starosti všetky seminárske akcie.

Comments Komentuj »

Akolyti a lektoriDňa 5. mája 2016, na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána, bolo udelené ministérium akolytátu a lektorátu bohoslovcom 3. a 4. ročníka. V Nitre, počas pontifikálnej svätej omše, ktorú celebroval Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, bolo udelené ministérium lektorátu Róbertovi Holečkovi a Matúšovi Sýkorovi, a ministérium akolytátu Petrovi Juanovi Pablovi Bakovi, Martinovi Gubricovi, Dominikovi Ondriašovi, Michalovi Peťovskému, Marekovi Sedlárovi, Andrejovi Šimonekovi a Michalovi Zajacovi. Do ich služby im vyprosujeme veľa Božích milostí.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Deň otvorených dveríDňa 30. apríla 2016 sa uskutočnil Deň otvorených dverí Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Na účastníkov čakal bohatý program, ktorý začal svätou omšou v Katedrále-bazilike sv. Emeráma v Nitre. Potom nasledovala prehliadka priestorov seminára a aj teologického inštitútu. Na poobedie si bratia prváci pripravili zábavný program s tombolou. Na záver sa konala adorácia v ktorej sme prosili aj za nové kňazské povolania. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na vás opäť o rok.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

ŽitavanyNitra: V Nedeľu Dobrého pastiera 17.4.2016 nitrianski seminaristi navštívili Farnosť Žitavany pri Zlatých Moravciach, ktorá je jedna z najstarších farností na Slovensku (prvá písomná zmienka je z roku 1075, v ktorej sa spomína kamenný kostol, na ktorého mieste bola kráľovská drevená kaplnka). Po troch doobedných svätých omšiach, z ktorých jedna bola na filiálke v Machulinciach, sa bohoslovci rozdelili na obed do rodín a poobede na adorácii sa spolu s veriacimi modlili za nové kňazské a rehoľné povolania. Po adorácii nasledoval futbalový zápas na multifunkčnom ihrisku v Machulinciach proti miništrantom, po ktorom nasledovala večera, cez ktorú si seminaristi zaspievali spolu s miestnym miništrantom - harmonikárom – ľudové piesne.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Milí miništranti,

Prihlasovanie na Miništrantské tábory 2016 je spustené. Registrovať sa môžete cez stránku: http://www.ksnr.sk/tabor/.

Odpoveď vám zašleme po dokončení registrácie.

Tešíme sa na vás.

Comments Komentuj »