zapisDôležité dokumenty pre denných aj externých študentov:
•   Zapis všeobecné inštrukcie [PDF verzia]
•   Termíny zápisov [PDF verzia]

Comments Komentuj »

Prihlasovanie na Miništrantské tábory 2015 bude ukončené v pondelok 6. júla 2015. Tešíme sa na vás.

Comments Komentuj »

Kňazská vysviacka 11.6.2011Na konci tohto akademického roku 12. a 13. júna chcú v Nitrianskej diecéze prijať diakonské svätenie traja seminaristi a kňazské svätenie štyria diakoni.
V Žilinskej diecéze chcú 13. júna prijať diakonské svätenie tiež traja seminaristi a kňazské svätenie traja diakoni.
Viac informácií o vysviackach nasleduje v článku.

Comments Komentuj »

Školský rok sa blíži k svojmu zavŕšeniu. Bratia piataci majú pred diakonskou vysviackou, na ktorú je potrebné sa čo najlepšie pripraviť. A teda, aby im aj predstavení uľahčili z ich starostí, 17. mája 2015, počas obeda, vyhlásili novú vládu, ktorá bude mať najbližší rok na starosti všetky seminárske akcie.

Comments Komentuj »

AkolytátDňa 14. mája 2015 bohoslovci 4. ročníka prijali ministérium akolytátu a jeden aj lektorátu. Siedmim nitrianskym bohoslovcom udelil ministérium akolytátu Mons. Viliam Judák. Bohoslovcom Žilinskej diecézy udelil tieto ministéria Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Šiesti prijali akolytát a jeden lektorát aj akolytát.

 

Comments Komentuj »

Rajecké TepliceV Nedeľu Dobrého Pastiera (26.4.2015) sme boli vo farnostiach Nitrianskej a Žilinskej diecézy. V Nitrianskej diecéze to bola farnosť Drietoma, kde sme sa po ranných omšiach zúčastnili poobede adorácie. Po adorácii sme mali futbalový zápas proti miništrantom. Potom nasledovalo malé posedenie pri hudbe. V Žilinskej diecéze sme boli vo farnosti Rajecké Teplice, kde sme po ranných omšiach mali spoločný obed a posilnení obedom sme si zahrali futbalový zápas proti miestnym miništrantom. Následne sme sa zúčastnili adorácie, po ktorej sme sa pomodlili vešpery aj za účasti otca biskupa Mons. Tomáša Galisa.

Comments Komentuj »

DoD 2015Dňa 25. apríla 2015 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Po svätej omši, ktorú celebroval pán rektor Mons. Pavol Zahatlan, nasledovala prehliadka budov a obed. Poobede nasledoval zábavný program, ktorý si pre nás pripravili bratia prváci. Diváci mali možnosť spolu s Maťkom a Kubkom hľadať stratenú ovečku, ktorú uniesol zlý Rumburak. Po skončení zábavného programu nasledovala eucharistická adorácia spolu s požehnaním.

Comments Komentuj »

Prihlasovanie na Miništrantské tábory 2015 je spustené v sekcii miništranti.

Tešíme sa na stretnutie s vami :).

Comments Komentuj »

dod2015

 

Comments Komentuj »

Aj tento rok 2015 môžete podporiť Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre vašimi 2% z daní.

Upozornenie: tento rok môžete venovať 2% cez Nadáciu Konštantína Filozofa.

ĎAKUJEME!
Potrebné tlačivo: Vyhlásenie na poukázanie dane.

Comments Komentuj »