Mar 262014
 

evangelii-gaudiumRímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Vás srdečne pozýva na prezentáciu slovenského prekladu apoštolskej exhortácie pápeža Františka EVANGELII GAUDIUM, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 10. apríla 2014 o 16.00 hod. v aule fakulty na Kapitulskej 26 v Bratislave.
Čítať ďalej »

Jan 272014
 

prihlaskaRKCMBF UK otvára na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre v akademickom roku 2014/2015 tieto dva študijné odbory:
•   MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – pre kandidátov kňazstva v 6-ročnom študijnom programe katolícka teológia, denná forma
•   MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – pre laikov v 5-ročnom študijnom programe katolícka teológia, externá forma. – posledný rok možnosť študovať 5 – ročné štúdium! (od budúceho ak. roka je to už 7-ročné štúdium)
Prihlášku je potrebné zaslať do 31. marca 2014.
PDF ikonaĎalšie informácie

Dec 142013
 

IMG_31899. decembra 2013 sme v  seminárnej Kaplnke sv. Gorazda slávili slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie a počas sv. omše, ktorú celebroval nitriansky bisup Mons. Viliam Judák, prijali traja seminaristi piateho ročníka kandidatúru diakonátu a kňazstva. Zverujeme nás i ich pod ochranu Nepoškvrnenej Panny Márie.
Čítať ďalej »

Okt 182013
 

IMG_2359Pri sv. omši na sviatok svätého biskupa a mučeníka Ignáca Antiochijského požehnal generálny vikár Mons. Peter Brodek nové reverendy bratom druhákom. Povzbudil ich, aby svedčili o živote s Kristom aj svojím oblečením, hoci niekedy preto budú znášať i potupu. No aj takto môžu vyjadriť komu uverili a koho chcú nasledovať.
Čítať ďalej »