Comments Komentuj »

V piatok 18. januára začal Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý potrvá do 25. januára, kedy slávime obrátenie sv. Pavla. Téma pre tento rok je z knihy Deuteronómium: „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“ (Dt 16, 18 – 20).

Pri začiatku tejto príležitosti Svätý Otec František vo svojej homílii upozornil, že „je ľahké zabudnúť na základnú rovnosť, ktorá existuje medzi nami: že na začiatku sme boli všetci otrokmi hriechu a že nás Pán zachránil v krste, keď nás nazval svojimi deťmi. Je jednoduché si myslieť, že duchovná milosť, ktorú sme dostali ako dar, je naším majetkom, niečím, čo nám náleží a sme toho vlastníkmi. Je navyše možné, že dary prijaté od Boha nás urobia slepými voči tým darom, ktorých sa dostalo iným kresťanom.

Čítať ďalej »

Comments Komentuj »

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre  v akademickom roku 2019/2020 študijný program:

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  – pre kandidátov kňazstva v 6-ročnom študijnom programe katolícka teológia, denná forma.

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na tlačive ŠEVT-u so všetkými prílohami najneskôr do 31. marca 2019.
PDF ikonaBližšie informácie

Comments Komentuj »

V sobotu 12. januára sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda konala duchovná obnova pre našich bohoslovcov. V prednáškach sa nám prihovoril Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup.

Comments Komentuj »

V nedeľu 6. januára 2018 na slávnosť Zjavenia Pána prijali v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline naši spolubratia kandidatúru diakonátu a kňazstva. Kanditatúru prijali: Martin Maliniak, Lukáš Urbaník, Petr Both a Lovro Volf.  Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Všetkým kandidátom vyprosujeme hojnosť Božích milostí.

Comments Komentuj »

     V živote každého človeka prichádza moment, kedy pocíti prázdno, duchovné prázdno. Je to moment, kedy si uvedomí, že zabudol na svoju tvár a sám ju nikdy neobjaví. Je to prázdno, na ktoré poukazuje aj sv. Augustín: „Neskoro som ťa začal milovať. Krása taká stará a taká nová, neskoro som ťa začal milovať! Ty si bol vnútri a ja vonku…“

     Vyhostenie sa svojho vnútra! Tu začína duchovná cesta každého jedného z nás. Je to začiatok výstupu človeka k Bohu, začiatok Trojičnej Lásky. Tu sa musí začať cesta každého jedného kresťana. 

(úryvok článku str. 25)

 

Celý článok ako i najnovšie informácie o živote v seminári, či súťaž o zaujímavé ceny alebo dobrý vtip nájdete v najnovšom čísle časopisu Gorazd!

Comments Komentuj »

Vo štvrtok 13.12.2018 sa v aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre uskutočnilo druhé stretnutie s názvom Dišputy pod hradom. Našim hosťom bol J. Ex. Mons. Vilam Judák nitriansky biskup, ktorý si pripravil prednášku s názvom „Jezuliatko prichádza“, v ktorej sme spoločne diskutovali o príprave na slávenie Vianočných sviatkov. Po skončení boli všetci prítomní pozvaní na pripravený vianočný punč a malé občerstvenie.

 

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Dňa 8. decembra 2018 sa v Aule Kňazského seminára sv. Gorazda uskutočnila Mariánska akadémia. Pripravili ju bohoslovci zo štvrého ročníka. Slávnostnú prednášku na tému „Mariánska črta kňazskej spirituality“ predniesol  Mgr. Róbert Horka, PhD. 

Mariánska akadémia

Comments Komentuj »

V sobotu 8. decembra 2018 na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie prijali z rúk J.Ex. Mons. Viliama Judáka, sídelného biskupa Nitrianskej diecézy, kandidatúru na diakonát a kňazstvo náši spolubratia Martin Sedláček a Martin Gubric a traja kandidáti na trvalý diakonát: Branislav Fabík, Jozef Fojtík a Roman Mihálik. Týmto im vyprosujeme hojnosť Božích milostí.

 

Foto: Marek Mucha

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

V piatok 7. decembra 2018 v Kaplnke sv. Gorazda, v priestoroch kňazského seminára, prijali z rúk Mons. Petra Brodeka, generálneho vikára Nitrianskej diecézy, ministérium akolytátu. Do ich novej služby im vyprosujeme veľa Božích milostí! 

Comments Komentuj »