Dňa 29. septembra 2018 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, uskutoční Diecézne stretnutie miništrantov. Hosťom bude prof. MUDr. Vladimír Krčméry, lekár, ktorý pomáha v tých najchudobnejších krajinách sveta. Podrobnejšie informácie o programe nájdete na plagáte.

Diecézne stretnutie miništrantov

Comments Komentuj »

zapisDôležité dokumenty pre denných aj externých študentov:
•   Zapis všeobecné inštrukcie [PDF verzia]

•   Termíny zápisov 2018/2019 [PDF verzia]

 

Comments Komentuj »

Kňazská vysviacka 11.6.2011

Na konci tohto akademického roku 16. júna v Žilinskej diecéze príjmu diakonské svätenie dvaja seminaristi a kňazské svätenie jeden diakon. V Nitrianskej diecéze prijme 15. júna diakonské svätenie jeden seminarista a 16. júna príjmu piati diakoni kňazské svätenie. Viac informácií o vysviackach nasleduje v článku.

Comments Komentuj »

Božie Telo 2018Veriaci mesta Nitry zaplnili v nedeľu 3. júna Svätoplukovo námestie. Svätú omšu zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s nitrianskymi kňazmi. Po svätej omši sa konala eucharistická procesia ulicami mesta. Ukončená bola požehnaním pri kaplnke sv. Michala.  Z tejto udalosti vám prinášame aj fotografie.

 

 

Foto: Štefan Lašo

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Najsvätejšia TrojicaNedeľa Najsvätejšej Trojice patrila našim rodinám a zamestnancom seminára. Spoločne strávený deň sme zakončili ďakovným koncertom, ktorý pripravili seminaristi ako poďakovanie za starostlivosť a duchovnú aj hmotnú podporu.

 

 

Foto: Štefan Lašo

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Školský rok sa blíži k svojmu zavŕšeniu. Bratia piataci majú pred diakonskou vysviackou, na ktorú je potrebné sa čo najlepšie pripraviť. A teda, aby im aj predstavení uľahčili z ich starostí, 24. mája 2018, počas večere, vyhlásili novú vládu, ktorá bude mať najbližší rok na starosti všetky seminárske akcie.

Comments Komentuj »

Dňa 20. mája 2018, sa uskutočnila pontifikálna svätá omša v Katedrále-Bazilike sv. Emeráma v Nitre, ktorú celebroval Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Počas tejto omše udelil aj sviatosť birmovania veriacim z farností mesta Nitra ale i z blízkeho okolia . Liturgiu doprevádzala spevom schola cantorum nitrianskeho seminára spolu so zborom Psallite Deo pod vedením Vladimíra Kopca. O 17. hodine sa uskutočnili aj slávnostné spievané vešpery.

Comments Komentuj »

Dňa 10. mája 2018, na slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prijali naši bohoslovci ministériá lektorátu a akolytátu. Ministérium lektorátu prijali taktiež traja kandidáti, ktorí sa pripravujú na prijatie trvalého diakonátu.  Udelil im ich Mons. Peter Brodek, nitriansky generálny vikár, počas svätej omše, ktorá sa konala v Kaplnke sv. Gorazda v kňazskom seminári. Ministériá lektorátu prijali: Lukáš Behan, Tomáš Barta, Branislav Fabík, Jozef Fojtík a Roman Mihálik.  Ministérium akolytátu prijali: Patrik Lenčéš, Július Nemček, Martin Sedláček a Marek Sopko.  Nech ich Pán Boh požehnáva v ich službe.

Comments Komentuj »

Dňa 12. mája 2018 sme boli pozvaní na futbalový turnaj miništrantov, ktorý organizovala farnosť Močenok. Vo finále sme prenechali víťazstvo domácim miništrantom. Sláva víťazom, česť porazeným!

 

Comments Komentuj »

Púť za relikviou svätého KrížaDňa 8. mája 2018 sme bohoslovci spolu s predstavenými seminára využili voľný deň a vydali sa na púť do Heiligenkreuzu v Rakúsku. Po príchode sme slávili svätú omšu za dobrodincov i tých, ktorí nesú vo svojom živote ťažký kríž. Následne bolo udelené individuálne požehnanie relikviami svätého Kríža. Mali sme tiež možnosť nazrieť do najstaršieho kláštora cisterciánov na svete, ktorý bol založený v roku 1133. Okrem neho sme navštívili Vysokú školu Benedikta XVI., ktorou nás sprevádzal vdp. Ondrej Kellner, ktorý tu študuje za nitriansku diecézu.

Foto: Andrej Krekáč

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »