Výročie posciackyDňa 29. septembra sme slávili výročie posviacky kaplnky sv. Gorazda tu v Kňazskom seminári. Zároveň pri tejto slávnosti  generálny vikár Mons. Peter Brodek požehnal reverendy bratom druhákom. 

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Spolu s vami sa počas akademického roka chceme v katedrále spoločne modliť za kňazov, seminaristov a za nové duchové povolania. Adorácia na tento úmysel sa bude konať vždy v nedeľu o 17:30 a po jej skončení o 18:00 budú nasledovať slávnostné spievané vešpery. Pozývame Vás na modlitbu, aby sme čím viacerí prosili Pána o nové duchovné povolania.

Spoločná modlitba za kňazov, seminaristov a nové duchovné povolania

 

Comments Komentuj »

V dňoch 22.-23. októbra 2016 sa uskutoční v priestoroch Kňazského seminára Sv. Gorazda v Nitre duchovná obnova pre miništrantov starších ako 15 rokov. V rámci obnovy bude možné nahliadnúť do duchovného aj športového programu bohoslovcov. Taktiež sa uskutočnia zaujímavé prednášky. Všetkých miništrantov srdečne pozývame. Bližšie informácie nájdete na plagáte.
Duchovná obnova pre Miništrantov

Comments Komentuj »

Veni Sancte 2016

Dňa 21. septembra sa  v Katedrále-Bazilike Sv. Emeráma v Nitre  uskutočnilo slávnostné Veni Sancte, ktorému predsedal žilinský biskup  J. Ex. Mons. Tomáš Galis. Homíliu predniesol nitriansky biskup J. Ex. Mons. Viliam Judák. Po svätej omši nasledovalo zasadanie akademickej obce spojené s imatrikuláciou novoprijatých študentov.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

zapis

Dôležité dokumenty pre denných aj externých študentov:

•   Terminy zápisov 2016 [PDF verzia]

Comments Komentuj »

Kňazská vysviacka 11.6.2011

Na konci tohto akademického roku 10. a 11. júna chcú v Žilinskej diecéze prijať diakonské svätenie piati seminaristi a kňazské svätenie traja diakoni. V Nitrianskej diecéze chcú 17. a 18. júna prijať diakonské svätenie šiesti seminaristi a kňazské svätenie traja diakoni. Viac informácií o vysviackach nasleduje v článku.

Comments Komentuj »

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krviVeriaci mesta Nitry zaplnili v nedeľu 29. mája Svätoplukovo námestie. Svätú omšu zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s nitrianskymi kňazmi. V homílii otec biskup upozornil veriacich na potrebu kráčať s Kristom, aby to, čoho je procesia obrazom, sme aj v srdci prežívali a odovzdávali druhým. Pri tejto príležitosti vyzdvihol aj príklad obetavej služby nedávno zosnulej sr. Veroniky Ráckovej, SSpS, ktorá zahynula na misiách v Južnom Sudáne. Po svätej omši sa konala eucharistická procesia ulicami mesta. Ukončená bola požehnaním pri kaplnke sv. Michala. Z tejto udalosti vám prinášame aj fotografie.  

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Nedeľa zoslania Ducha SvätéhoDňa 15. mája 2016, sa uskutočnila pontifikálna svätá omša v Katedrále sv. Emeráma v Nitre, ktorú celebroval Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Počas tejto omše udelil aj sviatosť birmovania veriacim z rôznych farností, ako aj z Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zložiek. Počas svätej omše spievala schola cantorum nitrianskeho seminára. O 17. hodine sa uskutočnili aj slávnostné spievané vešpery, ktoré boli taktiež doprevádzané spevom našej schóly. Z tejto udalosti vám prinášame aj fotografie.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

ZA 2016Dňa 5. mája 2016 na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána, za účasti katolických škôl, udelil Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, počas pontifikálnej svätej omše  na mariánskom pútnickom mieste na Hore Živčáková ministérium lektorátu Jozefovi Bielemu, Marekovi Duhárovi a Jaroslavovi Šmehilovi a ministérium akolytátu Miroslavovi Crkoňovi.  Nech ich Pán Boh požehnáva v ich službe.

Foto ikona Fotografie k článku »

Comments Komentuj »

Školský rok sa blíži k svojmu zavŕšeniu. Bratia piataci majú pred diakonskou vysviackou, na ktorú je potrebné sa čo najlepšie pripraviť. A teda, aby im aj predstavení uľahčili z ich starostí, 15. mája 2016, počas obeda, vyhlásili novú vládu, ktorá bude mať najbližší rok na starosti všetky seminárske akcie.

Comments Komentuj »