Ako to u nás vyzerá

Kaplnka sv. Gorazda

Kaplnka sv. Gorazda je srdcom seminára. Konajú sa tu najdôležitejšie body programu vrátane denných sv. omší, adorácií, spoločných modlitieb. Okrem toho je neustále dostupná nám bohoslovcom na súkromnú modlitbu či adoráciu, lektúru či rozjímanie. Rovnako je miestom niektorých dôležitých udalostí počas prípravy na kňazskú službu. V kaplnke prebieha udeľovanie ministérií lektorátu a akolytátu a udeľovanie obliečky a kandidatúry.

Čítaj ďalej

Aula

V aule kňazského seminára trávime čas počas najrôznejších konferencií či prednášok. Konajú sa tu aj rôzne udalosti ako napríklad: slávnostné otvorenie akademického roka, slávnostné promócie a štátne skúšky. V priebehu akademického roka využívame aulu na pravidelné diskusné večery s predstavenými seminára.

Redakcia časopisu Gorazd a časopisu Adsum


V tejto miestnosti sa stretávajú naši redaktori, ktorí vám trikrát ročne prinášajú nové číslo časopisu Gorazd a časopisu Adsum, dozviete sa v nich o všetkých novinkách a udalostiach, ktoré sa v seminári udiali, a rovnako môžete duchovne načerpať a dozvedieť sa niečo nové z najrôznejších článkov z pera redaktorov časopisu.

Meditačná kaplnka


Meditačná kaplnka slúži najmä na osobnú modlitbu a adoráciu. V súčasnosti je však najmä využívaná propedeutickým ročníkom, ktorý máva sväté omše a všetky spoločné modlitby počas týždňa práve v tejto kaplnke.

Čítaj ďalej

Konferenčná miestnosť

Konferenčná miestnosť v seminári je skutočne multifunkčná. Najčastejšie sa otvára pre verejnosť počas diskusných večerov s názvom Dišputy pod hradom, ktoré sa konajú každý mesiac počas akademického roka. Okrem diskusných večerov je využívaná aj na rôzne konferencie, prednášky a štátne skúšky.

Ukážková  izba

Takto vyzerá bežná izba seminaristu, kde trávi svoj voľný čas. Prváci a druháci sú na izbách ubytovaní po troch, tretiaci a štvrtáci po dvoch a v záverečných dvoch ročníkoch už seminaristi bývajú sami. Bohoslovci majú vďaka adekvátnemu priestoru možnosť študovať v tichu, venovať sa voľnočasovým aktivitám či socializovať sa.

Trieda

Každá z tried je pridelená ku konkrétnemu ročníku, kam prichádzajú vyučujúci Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Každá trieda je vybavená počítačom a multimediálnym zariadením pre skvalitnenie a modernizovanie vyučovania.

Kaplnka bl. Titusa Zemana

Táto kaplnka sa nachádza v budove Promeritae quieti, rovnako ako naše triedy, preto je využívaná najmä počas pracovných dní, kedy počas prestávok medzi vyučovacími hodinami máme možnosť navštíviť túto kaplnku na súkromnú poklonu a modlitbu. Je najmladšia zo všetkých kaplniek. Požehnal ju Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, v roku 2018. V kaplnke sa nachádza relikviár s relikviou bl. Titusa Zemana a bl. Anky Kolesárovej.

Čítaj ďalej

Študijné oddelenie

Ako každá fakulta, i tá naša má svoje vlastné študijné oddelenie, kde máme možnosť vybaviť všetky potrebné doklady o štúdiu, zapísať si predmety, ktoré chceme absolvovať, alebo sa len dozvedieť novinky z univerzitného prostredia.

Kaplnka sv. Ladislava

Kaplnka sv. Ladislava sa nachádza v budove veľkého seminára. V kaplnke je dominantný oltárny obraz sv. Ladislava a celá kaplnka je nádherne vyzdobená freskami s motívom Krista – Božieho Baránka.

Čítaj ďalej

Baroková kaplnka

Pôvodne kaplnka sv. Ladislava, ktorá sa taktiež nachádza v budove veľkého seminára. V centrálnej presklenej časti sa v minulosti nachádzala vitráž sv. Ladislava, ktorá bola zničená pri bombardovaní Nitry v roku 1945, a aktuálne prebieha rekonštrukcia tejto vzácnej vitráže. V kaplnke sa nachádza zlatý kazetový strop s hlavnou dominantou – lustrom zo skla a mosadze, ktorý je replikou slovanskej náušnice. V súčasnosti je využívaná najmä spoločenstvom Neokatechumenátna cesta.

Čítaj ďalej

Diecézna knižnica

Túto knižnicu dal postaviť biskup Augustín Roškováni a jej výstavbou poveril architekta Jozefa Lipperta a staviteľa Friedricha Schmidta. Nachádza sa v budove veľkého seminára a má veľmi impozantný interiér. V súčasnosti tvorí túto knižnicu zbierka okolo 66 tisíc zväzkov. Väčšina kníh je cudzojazyčná a sú písané v dokopy 37 jazykoch. Medzi najvzácnejšie diela patria prvotlače, tzv. inkunábuly, teda knihy, ktoré boli vytlačené pred rokom 1500.

Seminárna knižnica

V seminárnej knižnici majú študenti Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty možnosť vypožičať si literatúru potrebnú ku štúdiu či vypracovaniu seminárnych a diplomových prác.