Kontakt

Adresa: Teologický inštitút RKCMBF UK
pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre
Samova 14
949 01 Nitra
tel. ústredňa: 037/772 1758
štúdijné oddelenie: 0910 842 384 studijne@ksnr.sk Anna Dolnáková
ekonomické oddelenie: 0903 641 521 ekonomia@ksnr.sk Mgr. Andrea Bíliková
personálne oddelenie: 037/772 1758 veresova@ksnr.sk Iveta Verešová
knižnica: 037/772 1758 kniznica@ksnr.sk Stanislav Guzmický, Mgr. Jana Kopáčiková
rektorát: 037/772 1758 rektorat@ksnr.sk Mons. ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.
správca webstránky: webmaster@ksnr.sk