Kontakt

Adresa: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre
Samova 14
949 01 Nitra
tel. ústredňa: 037/ 772 17 58
štúdijné oddelenie: 0910 842 384 studijne@ksnr.sk Anna Dolnáková
ekonomické oddelenie: 0903 641 521 ekonomia@ksnr.sk Mgr. Andrea Bíliková
personálne oddelenie: 0903 641 521 personalne@ksnr.sk Zita Lenčešová
hospodárske oddelenie: 0910 842 501 hospodarske@ksnr.sk Ing. Lucia Muchová
knižnica: 037/ 772 17 58 kniznica@ksnr.sk Bc. Michaela Chrančoková
rektorát: 037/ 772 17 58 rektorat@ksnr.sk Mons. ThLic. Marián Dragúň
správca webstránky: webmaster@ksnr.sk