Štúdium

Študijná referentka: Anna Dolnáková

Kontakt:

Študijné oddelenie TI RKCMBF UK

Samova 14

949 01 Nitra

Tel: 0910 842 384

E-mail: studijne@ksnr.sk

Úradné hodiny pre študentov:

Pondelok 9.00 h – 15.00 h
Utorok 9.00 h – 15.00 h
Streda 9.00 h – 15.00 h
Štvrtok 9.00 h – 15.00 h
Piatok 9.00 h – 15.00 h

 

Ďalšie informácie o štúdiu na stránke fakulty