Štúdium

Študijná referentka: Anna Dolnáková

Kontakt:
Anna Dolnákova
Študijné oddelenie
Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre
Tel: 0910 842 384
E-mail: studijne@ksnr.sk

Úradné hodiny pre študentov:

Pondelok 9.00 h – 15.00 h
Utorok 9.00 h – 15.00 h
Streda 9.00 h – 15.00 h
Štvrtok 9.00 h – 15.00 h
Piatok 9.00 h – 15.00 h

 

Ďalšie informácie o štúdiu na stránke fakulty